Please download Java(tm).

Uitstappen busreis Aussois 2004

Suza (I)

Deze zeer oude stad, waarvan de geschiedenis terug gaat tot bij de kelten heeft tijdens de regeerperiode van de Romeinse keizer Augustus ( 63 VC - 14 AD) een grote bloei gekend. Susa was de poort naar de lage landen en zeker naar Frankrijk. Tijdens de tijd van de Romeinen heeft de stad zich voortdurend uitgebreid. Hiervan zijn nog menig overblijfsel te bekijken zoals het volledig bewaarde amfitheater waarvan hieronder een 360░ beeld.

 

Verder is er nog een restant van het oude aquaduct, langs waar het water de stad binnenkwam, Tevens is er de poort van Augustus die ter ere van Augustus is gebouwd en die vrij goed bewaard is gebleven. Boven de stad op de oude restanten van de Romeinse vestigingen is het kasteel van Adela´de. Het was de grootvader die tijdens de middeleeuwen Susa heeft bevrijd van de barbaren en er een kasteel heeft opgetrokken. Tijdens de zomermaanden doet het kasteel dienst als buitencinema en is een ander deel bibliotheek.

 

 foto's Susa (I)